Home » Usposabljanje

Usposabljanje

Moduli usposabljanja

Modul 1: Napoved povpraševanja

 • Za napovedovanje povpraševanja po izdelkih v prihodnosti.

Modul 2: Zbirno načrtovanje proizvodnje

 • Za odločanje o proizvodnih kapacitetah v dolgoročnem terminskem planu.

Modul 3: Posamično načrtovanje proizvodnje

 • Za odločanje o količini izdelkov, ki bodo proizvedeni v posameznem časovnem obdobju v srednjeročnem terminskem planu.

Modul 4: Zaporedje proizvodnih operacij

 • Za določanje vrstnega reda, po katerem bodo različni izdelki proizvedeni in montirani v kratkoročnem terminskem planu.

Modul 5: Planiranje virov

 • Za določanje nabave surovin v srednje- in kratkoročnem terminskem planu.

Modul 6: Planiranje dobav

 • Za vzpostavljanje dostave končnih izdelkov in storitev po zahtevah kupcev, vključujoč upravljanje naročil, upravljanje transporta in upravljanje distribucije.

Sklopi usposabljanja

Sklop 1: Predstavitev konceptov in orodij

Delo v podjetju (4 ure)

 • Tečajniki preberejo in analizirajo gradivo za usposabljanje.

Webminar (1 ura)

 • Tečajniki se udeležijo webminarja, kjer predavatelj predstavi glavne koncepte in razjasni vprašanja.
 • Ob koncu sklopa tečajniki v obliki ankete, kviza ipd., podajo povratne informacije o modulu.

Session 2: Delo s študijami primerov

Praktični sklop v živo ali udeležba preko e-platforme za usposabljanje, odvisno od razpoložljivosti tečajnikov (3 ure)

 • Izbrana ICT orodja se uporabljajo za reševanje pripravljenih študij primerov iz industrije plastike.
 • Predavatelj bo pokazal, kako izbrana ICT orodja delujejo, navodila za njihovo uporabo in kako reševati posamezne primere.
 • Definirali se bodo specifični dejanski problemi podjetij in predavatelj bo vsakemu tečajniku pokazal smer, kako te probleme rešiti s predlaganimi smernicami in ICT orodji.

Sklop v podjetju: delo z realnimi primeri podjetja s podporo platforme za usposabljanje (4 ure)

Podpora platforme za e-usposabljanje

 • Tečajniki bodo z uporabo ICT orodij in smernic probleme podjetja poskušali reševati z znanjem, ki so ga pridobili v prejšnjem sklopu učenja.

 • Predavatelj bo pri usposabljanju v podjetju preko platforme za e-usposabljanje ves čas na voljo, da bo tečajnikom nudil podporo in usmeritve.

Sekcija 3: Pridobljeno znanje, povzetek in zaključek

Sklop v živo ali udeležba preko e-platforme za usposabljanje, odvisno od razpoložljivosti tečajnikov (3 ure)

 • Tečajniki bodo predstavili rezultate njihovega dela, predavatelj pa bo rešil morebitne dvome glede izvajanja smernic in uporabe naprednih ICT orodij.
 • Med tečajniki se bodo razdelili osvojeni sklopi in predlogi za izboljšanje.